Rječnik 100 pojmova email marketinga

Opt-in, snippet, soft bounce, dedicated IP adrese, click-to-open rate… zvuči poznato?
Od sada sve najvažnije pojmove email marketinga možete pronaći na jednom mjestu. Za vas smo pripremili prvi rječnik email marketinga koji sadrži najvažnije pojmove koji se danas koriste u toj sveprisutnoj grani digitalnog marketinga. Sigurni smo da će vam koristiti.

A/B testiranje

U email marketingu, a/b testiranjem provjeravaju se različite verzije određene email kampanje kako bi se utvrdilo koja verzija kampanje daje najbolje rezultate. Mogu se testirati varijable poput naslova emaila (subject line), ime pošiljatelja (From name), sadržaj, poziv na akciju (CTA), vrijeme distribucije emaila, itd.

A/B testiranje

Above The Line (ATL) marketing

Marketinške aktivnosti koje su usmjerene prema široj populaciji nemaju usko-definiranu ciljnu skupinu. Njihov cilj je ojačati svijest potrošača o brendu. Nedvojbeno je kako dugoročne ATL marketinške osnažuju imidž tvrtke koja ih provodi, međutim problem nastaje u fazi evaluacije jer je teško mjeriti njihov stvarni učinak. Primjeri ATL aktivnosti su oglašavanje putem televizije, radija, web bannera, novina, plakata, itd. (*vidi isto Below The Line marketing).

Affiliate marketing

Tip marketinga baziran na učinku u kojem organizacija nagrađuje partnera za dovođenje novih potencijalnih kupaca/klijenata.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

Nadležno regulatorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Hrvatskoj. Glavni zadaci AZOP-a su učinkovito osiguravanje zaštite
osobnih podataka i povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu obrade osobnih podataka, uz odgovarajuću primjenu mjera informacijske sigurnosti. U kontekstu email marketinga, bilo kakve zlouporabe osobnih podataka vezane uz mailing liste, spam i sl., mogu se prijaviti AZOP-u.

Archive page / link

Pojam koji vežemo uz newsletter, a radi se o poveznici najčešće pod nazivom Online Version. Klikom na tu poveznicu, newsletter se otvara u formi prilagođenoj internetskom pretraživaču koji pretplatnik koristi. Archive linkovi nisu optimalni za mjerenje učinkovitosti email marketinške kampanje jer narušavaju marketinški slijed konverzije (email marketing funnel), ali moraju biti uključeni u newsletter. Poželjna je prethodna optimizacija newslettera kako bi se izbjegla nužnost korištenja archive linka.

Ažurnost mailing liste (list hygiene)

Odnosi se na ažuriranje liste, uključujući micanje neaktivnih članova i osoba koje su se odjavile s liste.

B2B (business to business)

Poslovni odnos u kojem tvrtke prodaju proizvode / usluge drugim tvrtkama. U razmjeni na B2B tržištima ne sudjeluju krajnji potrošači, koji kupuju proizvode i/ili usluge zbog vlastite konzumacije ili koristi.

B2C (business to consumer)

Poslovni odnos u kojem tvrtke prodaju proizvode / usluge krajnjim potrošačima, koji kupuju proizode i/ili usluge zbog vlastite konzumacije ili koristi.

Batching

Slanje email kampanje na nekoliko grupa (batches) koje se nalaze unutar određene mailing liste.

Below the Line (BTL) marketing

Marketinške aktivnosti koje su bazirane na podacima (demografija, lokacija, interesi, dob, itd.) i usmjerene prema usko-definiranoj ciljnoj skupini, a njihovi učinci mogu se efikasno mjeriti. U smislu troškova i ROI-a, smatraju se učinkovitijima od ATL alata jer se nastoji ostvariti komunikacija direktno s krajnjim potrošačem ili klijentom. Primjeri BTL marketinga su email marketing, marketing društvenih mreža,m distribucija brošura, kataloga i ostalih materijala putem pošte, isprobavanje uzoraka na POS, free trial proizvoda, itd. (*vidi isto Above The Line marketing).

Body emaila

U najkraćim crtama sadržaj email poruke koji se može vidjeti nakon otvaranja emaila.

Bijela lista (white list)

Popis email adresa s kojih je dopušteno primati emailove, bez obzira na postavke spam filtera.

Body emaila

U najkraćim crtama sadržaj email poruke koji se može vidjeti nakon otvaranja emaila.

Bounce rate

Postotak emailova koji nisu uspješno dostavljeni na email adrese primatelja. Postoje dva oblika neuspješne dostave emailova: hard bounce i soft bounce.

bounce-rate

Broadcast

Slanje iste poruke / emaila svim osobama na mailing listi.

Call-to-action (CTA)

Obično u formi gumba, pretplatnik se nastoji motivirati na poduzimanje određenog koraka koji vodi prema konverziji ili se smatra konverzijom, poput pretplate na newsletter, pregleda ponude proizvoda, skidanja besplatnog sadržaja ili kupovine određenog proizvoda (npr. “SAZNAJ VIŠE”, “PRETPLATI SE”, “KUPI”).

Call-to-action (CTA)

Ciljna skupina

Osnovni skup potrošača (B2C) ili tvrtki (B2B), grupiranih prema karakteristikama i zajedničkim interesima koje ih čine potencijalnim kupcima ili klijentima.

Cjelokupni ROI

ROI prikazuje povrat investicije uložene u email marketing kampanju. Stopa povrata na investiciju definira uspješnost email marketing kampanje i daje podlogu za definiranje novih kampanja.

Click-through rate (CTR)

Predstavlja postotak newsletter pretplatnika koji su kliknuli na jedan ili više linkova koji se nalaze u samom newsletteru. CTR jedan je od najvažnijih indikatora uspješnosti email marketinga.

Click-through rate (CTR)

Click-to-Open rate (CTO)

Predstavlja odnos između broja newsletter pretplatnika koji su otvorili newsletter i broja onih koji su kliknuli na neku od poveznica u newsletteru.

Complaint rate

Postotak pretplatnika na newsletter koji su označili određenu email poruku kao spam.

Copywriting (kreativno pisanje)

Umijeće osmišljavanja i pisanja promotivnih i edukativnih tekstova. Osoba koja se bavi takvim poslom zove se copywriter i obično radi u marketinškoj agenciji ili kao in-house zaposlenik neke kompanije. Copywriter piše tekstove za email kampanje, sadržaje internetskih stranica, objave na društvenim mrežama, blogove, izvještaje za tvrtke, tekstove za TV, radijske spotove i reklame u tiskanim medijima, itd.

CRM (Customer Relationship Management)

Upravljanje odnosima s klijentima / kupcima. U praksi, postoje različita softverska rješenja koja olakšavaju tvrtki obavljanje te važne poslovne funkcije.

Crna lista (black list)

Popis email adresa s kojih je blokirano primanje emailova.

Crna lista (black list)

CSS (Cascading Style Sheets)

Dodatak HTML-u koji omogućava detaljno stiliziranje HTML elemenata (font, boje, pozadine, pozicioniranje elemenata…).

Dedicated IP

U email marketingu, pojam se odnosi na IP adresu s koje samo određeni korisnik može slati email.

Dedicated server

Server koji se koristi isključivo za slanje email marketinških kampanja. *Razlikuje se od shared servera.

Domain keys

Sustav za provjeru autentičnosti emaila, što uključuje provjeru DNS domena pošiljatelja emaila i integriteta poruke.

Double opt-in

Dodatni korak prilikom prijave na newsletter u kojem pretplatnik potvrđuje svoju prethodnu registraciju preko svog emaila.

Email automatizacija

Automatizacija slanja emaila (newslettera) pretplatniku u zadanom vremenu nakon što pretplatnik poduzme određenu radnju, aktivirajući pri tom neki od “okidača” (triggera) automatizacije. Takvi emailovi zove se još i autoresponders. Automatizacija koristi se primjerice kod prijave na newsletter (email dobrodošlice), aktivnosti na internetskoj stranici organizacija (skidanje određenog dokumenta), slanja follow-up emailova nakon kupnje u web trgovini, nakon ispunjavanja ankete, unakrsne prodaje, slanja rođendanskih čestitki korisnicima…

Email automatizacija

Email dobrodošlice

Automatska poruka koja se šalje nakon prijave na newsletter i u kojoj se obavještava pretplatnika o uspješnoj prijavi na newsletter.

Email harvesting (poznato i kao “scraping”)

Tehnika koju koriste spameri, a podrazumijeva prikupljanje email adresa online kanalima (npr. na internetskoj stranici tvrtke), bez dobivanja prethodnog dopuštenja vlasnika email adrese.

Email marketinška analitika

Obuhvaća sve metode i softverska rješenja za analizu učinaka email marketinških kampanja.

Email marketinška strategija

Dio je cjelokupne marketinške strategije i poslovnog plana organizacije, a usmjerena je na realizaciju zadanih ciljeva i ostvarenje prihoda koristeći kanale email marketinga.

Email queue

Situacija u kojoj su emailovi, odnosno email kampanja spremna za slanje i čeka se da je email service provider (ESP) proslijedi primateljima.

Email service provider
(ESP)

Tvrtka koja pruža softversku platformu za profesionalni email marketing, unutar koje se korisniku može pružiti baza HTML predložaka, automatizacija email poruka, sustav detaljnog izvještavanja, alate za rast email liste i segmentaciju, itd. Neki od poznatijih ESP-ova su MailChimp, AWeber, GetResponse, MailerLite, SendinBlue, ActiveCampaign, MailPlus i dr. Od navedenih, MailPlus je jedini ESP koji ima ured u Hrvatskoj i lokaliziranu podršku.

Email service provider
(ESP)

Email shares

Broj dijeljenja pojedinog emaila preko društvenih mreža.

Email sponzorstva

Zakupljivanje oglasnog prostora u body-u newslettera na način da tvrtka plaća reklame ili objavu sponzoriranog članka.

Engagement

Krovni termin koji označava sve interakcije koje primatelj može imati s emailom ili newsletterom organizacije, poput broja otvaranja, broja klikova na poveznice, dijeljenja preko društvenih mreža i dr.

False positive

Radi se fenomenu kada je legitiman email, baziran na prethodnom dopuštenju kroz opt-in, pogrešno filtriran ili blokiran kao spam.

Google Analytics

Googleovo sučelje za analizu prometa na internetskoj stranici. Podaci se kasnije mogu koristiti za mjerenje konverzije i prodaje.

Google Analytics

Grey email

Ukoliko pretplatnici nisu zainteresirani za newsletter, ali ga i dalje primaju jer se nisu odjavili ili su ga označili kao spam, tada se taj newsletter naziva sivom elektronskom poštom (grey email).

Hard bounce

Isporuka emaila nije uspjela zbog nepostojeće ili pogrešno napisane email adrese primatelja.

Hard konverzija

Glavna karakteristika ovog tipa konverzije je iskazivanje jasne namjere potencijalnog kupca ili klijenta za poduzimanjem konkretnog koraka. U tom slučaju, potencijalni kupac ili klijent nalazi se vrlo blizu “kraja” marketinškog slijeda (marketing funnela). Primjeri hard konverzija su kupovina proizvoda preko web trgovine, telefonski upit, ispunjavanje forme za davanje ponude, prijava na testni period kako bi isprobali proizvod i sl. (*vidi isto pod soft konverzija).

Honey pot

Email adresa koja se koristi kao “stupica” za spamere. Obično se postavlja na vidljivom mjestu na internetskoj stranici kako bi ju pokupio spambot. Čim se krene koristiti, anti-spam sučelje identificira pošiljatelja kao spamera.

HTML (Hyper Text Markup Language)

Jezik koji se koristi za opisivanje strukture internetskih stranica i newslettera. HTML internetskom pregledniku (web browseru) ili email klijentu šalje podatke o sadržaju i strukturi učitane internetske stranice ili email poruke na temelju kojih internetski preglednik ili email klijent formira konačan izgled stranice ili email poruke (newslettera).

Ime pošiljatelja (‘from’ name)

Radi se o imenu pošiljatelja emaila koje je vidljivo u sandučiću elektronske pošte primatelja.

Inbound marketing

U najširem smislu predstavlja marketinške aktivnosti koje su usmjerene na privlačenje potencijalnih kupaca/klijenata na internetske stranice organizacije, poput bloga, newslettera, videa, e-knjiga, white papera, infografika, SEO optimizacije, društvenih mreža i ostalih formi marketinga sadržaja (content marketing). Cilj je privući potencijalnog kupca/klijenta, a ne uvjeravati ili moliti ga
da koristi usluge ili proizvode organizacije, što se često povezuje s outbound marketingom (vidi pod outbound marketing). Inbound
marketing vodi se maksimom “Sadržaj je kralj!”, a naziva se još i društveno-odgovornim marketingom jer nastoji uspostaviti kvalitetan odnos baziran na dvosmjernoj komunikaciji koji je u interesu kako organizacije tako i potencijalnog kupca / klijenta.

IP zagrijavanje (IP Warmup)

Progresivno povećavanje ukupnog broja poslanih emailova s određene IP adrese kako bi se izgradila njezina dugoročna reputacija.

Iznajmljivanje liste (list rental)

Kupovanje ili iznajmljivanje postojećih email listi. Ovakva praksa je zakonski zabranjena u većini zemalja.

Jedinstveni posjetitelj (unique visitor)

Osoba koja je na određenoj web stranici ili newsletteru napravila više radnji, ali ju je sustav praćenja registrirao kao jednog jedinstvenog posjetitelja, a ne više njih, što omogućava precizniju analitiku.

Kampanja

U email marketingu pojam kampanje označava proces slanje emaila (newslettera) na željenu mailing listu.

Konverzija

U digitalnom marketingu konverziju definira organizacija koja provodi marketinške aktivnosti. Ona je smisao i cilj marketinških
aktivnosti, a može biti definirana kao klik na pojedini link ili kategoriju linkova, registracija na newsletter, skidanje kataloga s internetske stranice, konkretna kupovina odnosno financijska transakcija (npr. kod web trgovina), skidanje kataloga, ostanak na internetskoj stranici više od 30 sekundi, itd. Konverzije dijelimo na soft i hard konverzije (*vidi isto pod soft konverzija i hard konverzija).

Kućna lista (house list)

Baza email kontakata koju tvrtka stvara organski, tj. bez kupnje ili iznajmljivanja postojećih lista.

Linkovi na društvene mreže

Ubacivanjem takvih linkova u newsletter motivira se pretplatnika da sadržaj newslettera podijeli preko društvenih mreža čime se povećava doseg kampanje.

Linkovi na društvene mreže

Link za odjavu s newslettera (unsubscribe button)

Najčešće se nalazi u podnožju (footeru) newslettera. Pošiljatelj newslettera ima zakonsku obvezu takav link uključiti u svoj newsletter.

Mailing lista

Lista email adresa koja se koristi za slanje newslettera i drugih oblika email kampanja (npr. automatske email poruke i dr.).

Mass mailing

Komuniciranje željenih poruka slanjem velikog broja emailova. Taj pojam često se koristi u negativnom kontekstu jer podrazumijeva odsustvo segmentacije i dvosmjerne komunikacije.

Naslov emaila (subject line)

Poruka koja se nalazi u naslovu emaila i njezina kvaliteta ima velik utjecaj na stopu otvaranja samog emaila.

Newsletter

Marketinška forma koja se koristi za komunikaciju željenih poruka grupi ljudi (listi pretplatnika) korištenjem email kanala. Takve
email poruke moraju imati kvalitetan i koristan sadržaj koji može biti informativnog, promotivnog, prodajnog ili edukativnog tipa. Newsletteri mogu sadržavati i različite vizuale (slike, infografike, pokretne animacije, itd.).

Obrazac za prijavu (subscription form)

Obrazac za prijavu na newsletter. Može biti jednostavan (ime, prezime, email adresa) ili složeniji, ovisno o smjernicama za
segmentaciju.

Opt-in

Prijava na newsletter listu.

Opt-out

Odjavljivanje s newsletter liste.

Outbound marketing

Koristeći tehnike outbound marketinga organizacija aktivno traži i stupa u kontakt s potencijalnim kupcima/klijentima. Pri tom najčešće
se koriste tradicionalni kanali oglašavanja putem masovnih medija. Naziva se još i marketingom prekida (interruption marketing).
Vrste outbound marketinga su klasično oglašavanje (tiskani oglasi, televizijsko oglašavanje, oglašavanje putem radija, plakati, itd.),
prodajne aktivnosti (npr. cold calling, prodajne promocije, prodaja “od vrata do vrata”, masovno slanje prodajnih pisama putem emaila) te druge tehnike direktnog marketinga.

Personalizacija

Oslovljavanje primatelja njegovim ili njezinim imenom i prezimenom kako bi se zadobila pozornost na sadržaj emaila. Može biti formalnog (npr. Poštovani g./gđo. Prezime) ili neformalnog (Dragi/a ime) karaktera.

Plain text email

Za razliku od HTML emaila, cjelokupni sadržaj emaila je prikazan u formi teksta, s pozivom na akciju koji vodi na odredišnu stranicu
(landing page).

Predložak (template)

HTML dokument koji sadrži dizajnerski layout i mjesta za sadržaj te se koristi za pripremanje budućih email marketinških kampanja.

Pretplatnik (subscriber)

Osoba koja se prijavila za redovito primanje newslettera.

Preview pane

Email preglednici poput Outlooka i Mac Mail-a dopuštaju korisnicima pregled emaila u pretprozoru prije nego odaberu opciju otvaranja maila i kliknu na njega.

Prihvatljiva stopa izvještavanja o spamu (spam report rate)

Razina do koje emailovi koje šalje organizacija može biti prijavljena kao SPAM bez da naškodi njezinoj ukupnoj reputaciji. Za stopu iznad 0.1% (1 spam report na 1000 emailova) pošiljatelj emailova će dobiti upozorenje.

Promotivni emailovi

Za razliku od transakcijskih emailova, promotivni emailovi komuniciraju neki vid promocije prodaje nekog proizvoda ili usluge.

Re-engagement kampanja

Email kampanja koja se šalje s ciljem aktivacije pretplatnika koji su neaktivni u smislu otvaranja newsletter neko dulje vremensko
razdoblje.

Responzivni dizajn

Dizajn emaila (newslettera) koji će se pravilno prikazivati na svim platformama i uređajima (mobile-friendly).

Responzivni dizajn

Scheduling

Podešavanje slanja email kampanje u zadanom vremenu u budućnosti.

Segmentacija

U kontekstu email marketinga, postupak u kojem se iz postojeće mailing liste izdvaja skupina pretplatnika (segment) na temelju  određenih kriterija kako bi se u perspektivi slao prilagođen sadržaj.

Signature file

Nalazi se u podnožju emaila i obično sadrži kontakt informacije o pošiljatelju, a može sadržavati i linkove na web stranicu, društvene mreže, itd.

Single opt-in

Registracija na newsletter obavlja se u jednom koraku, npr. na internetskoj stranici organizacije koja producira newsletter.

Odredišna stranica (landing page)

Internetska pod-stranica na koju pretplatnik dolazi nakon što klikne na neku od poveznica u newsletteru. Odredišna stranica važan je element u realizaciji konverzije.

Snippet (pre-header text)

Kratak sažetak o samom emailu koji se nalazi ispod naslova emaila i vidljiv je u sandučiću elektronske pošte.

Snippet
(pre-header text)

Soft bounce

Isporuka emaila nije uspjela zbog primjerice popunjenosti sandučića elektronske pošte primatelja ili privremenog kvara na serveru primatelja.

Soft konverzija

Glavna karakteristika ovog tipa konverzije je iskazivanje interesa prema organizaciji koja nudi proizvod ili uslugu. Moglo bi se reći kako potencijalni kupac ili klijent “ispipava teren” i, prema tome, nalazi se još uvijek u početnim fazama marketinškog slijeda (marketing funnela). Primjeri soft konverzije su prijava na newsletter, skidanje besplatnog sadržaja (white papers, e-knjige, itd.), prijava na seminar
ili event, dijeljenje sadržaja preko društvenih mreža, ostanak na internetskoj stranici organizacije dulje od 30 sekundi, gledanje videa, itd. (vidi isto pod hard konverzija).

Spambot

Kompjuterski program dizajniran u svrhu slanja spam emailova i (ilegalnog) prikupljanja email adresa s različitih online izvora na internetu. Spamboti najčešće funkcioniraju na način da kreiraju lažne račune s kojih onda šalju spam email poruke.

Spam

Neželjena elektronska pošta. Često se koriste spam filteri kako bi se priljev takvih emailova smanjio na minimum.

spam

Stopa dostavljenosti (delivery rate)

Postotak emailova koji su bili uspješno dostavljeni u sandučić elektronske pošte primatelja.

Stopa jedinstvenog otvaranja (unique opens)

Prikazuje koliko osoba je otvorilo email, a ne koliko puta je email bio otvoren (npr. od strane iste osobe).

Stopa konverzije (conversion rate)

Prikazuje postotak newsletter pretplatnika koji su kliknuli na određeni link u emailu i završili radnju vezanu uz taj link (npr. ispunjavanje forme ili anketa, kupnje proizvoda, preuzimanje besplatnih e-knjiga). Stopa konverzije jedan je od najvažnijih pokazatelja postiže li organizacija svoje zadane ciljeve.

Stopa konverzije
(conversion rate)

Stopa otvaranja (open rate)

Koliki je postotak otvorenih emailova u odnosu na ukupan broj poslanih emailova. Na stopu otvaranja najviše utječe naslov emaila (subject line).

Stopa prosljeđivanja

Pokazuje postotak pretplatnika koji su odabrali na opciju “dijeli” sadržaj newslettera na društvenim mrežama i/ili broj pretplatnika koji su proslijedili newsletter na neku drugu email adresu.

Stopa rasta mailing liste (list growth rate)

Pokazuje koliki je broj novih prijava na mailing listu u odnosu na ukupan broj pretplatnika na mailing listi u zadanom vremenskom razdoblju.

Stranica zahvale (thank-you page)

Internetska pod-stranica koju pretplatnik vidi nakon što ispuni obrazac za prijavu na newsletter ili ispuni neki drugi tip forme.

Stupica za spamere (spam trap)

Nevažeća email adresa preko koje će server umjesto da šalje obavijest o hard bounceu, prijaviti pošiljatelja kao spamera.

Svjedočanstvo kupca (testimonial)

U marketingu i prodaji pojam testimoniala predstavlja pisanu ili usmenu izjavu kupca ili klijenta o pozitivnim karakteristikama proizvoda ili usluge tvrtke.

Targetiranje

Slanje prilagođenog sadržaja na listu pretplatnika koji imaju slične interese i preferencije kako bi se postigla što bolja stopa konverzije i otvaranja (vidi isto pod: segmentacija).

targetiranje

Through the Line (TTL) marketing

Relativno novi koncept koji označava integriranje Above the Line (ATL) i Below the Line (BTL) marketinških aktivnosti.

Transakcijski emailovi

Za razliku od promotivnih emailova, transakcijski emailovi se šalju najčešće kako bi se potvrdile narudžbe i rezervacije (npr.kod web trgovina).

Triggered emailovi

Emailovi koji se šalju u sklopu email automatizacije.

UTM parametar

Dodatne opisne oznake koje se dodaju URL-u, a koriste se praćenje online ponašanja pretplatnika. UTM parametri ne utječu na sadržaj
web stranice, ali Google Analyticsu šalju informacije o tome da pretplanik dolazi iz nekog drugog izvora (s neke druge web stranice, newslettera, itd.).

Web-friendly fonts

Gotovo svi internet preglednici prikazuju četiri vrste primarnih fontova: Time, Arial, Helvetica i Verdana. Ako email sadrži neki drugi font postoji rizik od nekompatibilnosti i preglednik neće moći prikazati email pravilno.

Web-friendly fonts

Gotovo svi internet preglednici prikazuju četiri vrste primarnih fontova: Time, Arial, Helvetica i Verdana. Ako email sadrži neki drugi font postoji rizik od nekompatibilnosti i preglednik neće moći prikazati email pravilno.

Zamor mailing liste (list fatigue)

Smanjeni angažman, odnosno aktivnost pretplatnika newslettera kao rezultat prečestog slanja email kampanja na mailing listu kojoj ti pretplatnici pripadaju.

Zaglavlje emaila (header)

Gornji dio email poruke koji bi trebao sadržavati najvažnije informacije o brendu, kompaniji i/ili proizvodu ili usluzi, uključujući i logo ili vizual koji predstavlja tvrtku ili brend.

Word-of-mouth (WOM)

Prenošenje informacija s jedne osobe na drugu. U email marketingu se može odnositi na opciju “Proslijedi” newsletter drugoj osobi ili “Dijeli” na društvenim mrežama.

Word-of-mouth (WOM)

Mislite da smo nešto propustili?
Rado ćemo dopuniti rječnik Vašim prijedlozima! Pišite nam na marketing@mailplus.email.

Recent Posts