OPĆI UVJETI

Opći uvjeti MailPlus d.o.o.

Hvala vam što koristite MailPlus.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uvjete. Ako koristite MailPlus ili se prijavljujete za račun, onda ste suglasni s ovim Uvjetima. Ovo je pravni ugovor.

MailPlus je softver za e-mail marketing koji se nudi putem URL adrese (u nastavku naziva „Platforma“) i omogućuje vam da izrađujete, šaljete i upravljate e-mail biltenima (svaka se poruka naziva „E-mail“) prema pojedinačnim primateljima koji su se dobrovoljno prijavili za primanje reklamne pošte. Spotler Nederland B.V., nizozemsko društvo s ograničenom odgovornošću, vlasnik je platforme MailPlus te njome i upravlja. Opći uvjeti društva MailPlus B.V. obuhvaćaju Uvjete korištenja Platforme i Uvjete FENIT (Savez nizozemskih trgovačkih udruženja za informacijske tehnologije) koje možete pronaći ovdje.

MailPlus d.o.o., sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 284 u Zagrebu, Hrvatska, djeluje kao licencirani partner društva Spotler Nederland B.V. te isporučuje usluge („Usluga“), uključujući Platformu, svojim Korisnicima u sljedećim državama: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Mađarska. MailPlus d.o.o. ima zaposlenike, neovisne izvođače i zastupnike („naš Tim“). Kao korisnik Usluge ili zastupnik subjekta koji je korisnik Usluge, vi ste „Korisnik“ sukladno ovom ugovoru (ili „vi“) i imate ugovor izravno s društvom MailPlus d.o.o.

Osim Općih uvjeta za korištenje Platforme i FENIT uvjeta, koje možete naći ovdje, primjenjuju se sljedeći članci. Ako postoji sukob između ovih Uvjeta i Dodatnih uvjeta, važeći su Dodatni uvjeti. Ako ne poduzmemo odmah neku radnju u vezi s kršenjem ovih Uvjeta, to ne znači da se odričemo bilo kojeg prava prema ovim Uvjetima, te još uvijek možemo poduzeti neku radnju u određenom trenutku.

Dodatni uvjeti

1. Zatvaranje vašeg računa

Vi ili MailPlus d.o.o. smijete raskinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga uz otkazni rok drugoj ugovornoj strani. U svakom trenutku možemo obustaviti našu Uslugu vama, bez obzira na to postoji li opravdani razlog ili ne. Ako ukinemo vaš račun bez opravdanog razloga, vratit ćemo vam proporcionalni dio vašeg predujma ili vam nadoknaditi neiskorištene E-mail kredite. Nećete dobiti povrat ili naknadu ako postoji opravdani razlog, poput kršenja ovih Uvjeta ili naših Pravila o prihvatljivoj uporabi. Nakon raskida smijemo trajno izbrisati vaš račun i sve povezane podatke, uključujući vaše e-mailove s naše Platforme. Ako se ne prijavite na svoj račun 12 ili više mjeseci, smijemo smatrati vaš račun „neaktivnim“ i trajno izbrisati račun i sve s njim povezane podatke.

2. Izmjene

Smijemo izmijeniti bilo koji Uvjet tako da učitamo revidirane Uvjete korištenja na našu internetsku stranicu i/ili slanjem e-maila na posljednju e-mail adresu koju ste nam dali. Ako ne ukinete svoj račun u roku od deset (10) dana, novi Uvjeti odmah stupaju na snagu i primjenjuju se na svu postojeću ili novu uporabu platforme MailPlus.

3. Račun i lozinka

Odgovorni ste za čuvanje povjerljivosti naziva i lozinke svojeg računa. Morate nas smjesta obavijestiti o svakoj neovlaštenoj uporabi svojih računa. Nismo odgovorni za bilo kakve gubitke zbog ukradenih ili hakiranih lozinki. Nemamo pristup vašoj trenutačnoj lozinki te iz sigurnosnih razloga smijemo samo resetirati vašu lozinku.

4. Cijene

Početno uspostavljanje vašeg MailPlus računa
Kako bismo omogućili našem Timu da dovrši uspostavljanje na početni datum licenčnog ugovora, svi materijali i odobrenja za dizajn i raspored moraju se predati najkasnije 5 radnih dana prije datuma početka.

Ovisno o proizvodu koji izaberete, naplatit će vam se jednokratna naknada za uspostavljanje. Uspostavljanje vašeg računa izvršit će stručnjak za e-mail marketing te ono obuhvaća:

 • prikupljanje svih potrebnih podataka putem uvodnog razgovora;
 • uspostavljanje računa u platformi MailPlus;
 • unos ključnih informacija u račun
 • izvedbu, ispravke i uvođenje responzivnog prilagođenog predloška za bilten;
 • izradu polja baze podataka i (kao podrška Korisniku) prvo učitavanje baze
  podataka za e-mail marketing;
 • postavljanje sustava automatskih poruka, različitih oblika itd. – ovisno o vrsti
  proizvoda;
 • početnu obuku na platformi MailPlus;

Naš je Tim predan dovršenju cijelog procesa uspostavljanja u roku od 15 radnih dana od datuma
predaje vaše narudžbenice, ali je vaša suradnja također potrebna kako bi se to postignulo.

 

Licenčna naknada za MailPlus račun
Korisnik je odgovoran za pravovremenu predaju materijala koji će omogućiti uspostavljanje. Licenčni ugovor stupa na snagu na datum početka naznačen u narudžbenici.

Ovisno o proizvodu koji odaberete, naplatit će vam se mjesečna naknada. Mjesečna naknada za vaš račun obuhvaća:

 • neograničeni pristup online rješenju za e-mail marketing MailPlus i svim odgovarajućim modulima, 24 sata dnevno, 7 dana tjedno
 • dnevne sigurnosne kopije svih vaših baza podataka
 • nova ažuriranja
 • podatkovni promet
 • bilten za korisnike platforme MailPlusu
 • korisničku podršku

Moduli koji vam se stavljaju na raspolaganje ovise o proizvodu koji odaberete.

Trajanje licenčnog ugovora

MailPlus je ovim suglasan da izričiti prihvat narudžbenice neće biti potreban i da se narudžba smatra prihvaćenom, osim ukoliko MailPlus ne proturječi odmah, odnosno, najkasnije unutar 24 sata od zaprimljene narudžbe klijenta.

Licenčni ugovor stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem ste potpisali i vratili narudžbenicu. U slučaju da potpišete i vratite narudžbenicu tijekom posljednjeg tjedna u mjesecu, vaš licenčni ugovor neće stupiti na snagu sljedećeg mjeseca, već jedan mjesec kasnije.

 • Pristup računu/računima: moći ćete pristupiti MailPlus računu u roku od 2 radna dana nakon što se narudžbenica potpiše i vrati.
 • Ugovor je važeći tijekom onog razdoblja koje vi odaberete u narudžbenici i automatski se produljuje svaki put za to isto razdoblje.
 • Otkazni je rok jedan kalendarski mjesec.

Klijent se obvezuje u cijelosti nadoknaditi uslugu jednokratne naknade za uspostavljanje – setup u slučaju da je Klijent otkazao licenčni ugovor / narudžbenicu i prije početnog postavljanja naručene usluge.

Krediti za potrošnju s avansnim plaćanjem uz MailPlus račun

Kupite svoje kredite za potrošnju s avansnim plaćanjem prema vlastitom nahođenju. Možete kupiti bilo koji iznos kredita kada god želite. Cijene kredita ovise o količini kredita koje želite odjednom kupiti. Kupujte svoje kredite mjesečno ili nabavite veću količinu kredita po nižoj cijeni za razdoblje od nekoliko mjeseci ili čak cijelu godinu.

5. Uvjeti plaćanja
 • Sve su cijene bez PDV-a.
 • Naknada za uspostavljanje plaća se po isporuci računa.
 • Licenčna naknada se plaća do prvog radnog dana u mjesecu za taj mjesec.
 • Krediti za potrošnju s avansnim plaćanjem prenose se po primitku plaćanja.
 • MailPlus d.o.o. pridržava se roka plaćanja od 30 dana.
 • MailPlus d.o.o. zadržava pravo zatvoriti MailPlus račun ako se plaćanje ne izvrši u navedenom roku.
6. Povrati novca

Isplatit ćemo vam povrat novca za unaprijed plaćeni mjesec ako vam prestanemo pružati naše Usluge iz razloga koji nije naveden u ovim Uvjetima ili našim Pravilima o prihvatljivoj uporabi. Nemate pravo na povrat novca od nas u bilo kojim drugim okolnostima.

7. Promjene

Smijemo promijeniti naše naknade u svakom trenutku tako da učitamo novu cjenovnu strukturu na našu internetsku stranicu ili pošaljemo obavijest na vaš e-mail.

8. Vlasništvo
 • Korisnik zadržava vlasništvo nad korisničkom bazom podataka izrađenom na njegovo ime. Naš Tim nikada neće koristiti bazu podataka ni u kojim okolnostima, niti ju staviti na raspolaganje trećim osobama.
 • Korisnik izjavljuje i jamči da su e-mail adrese dostavljene MailPlus d.o.o. za slanje newslettera prikupljene na legalan način i uz prethodnu privolu pretplatnika.
 • Korisnik zadržava vlasništvo nad e-mail predloškom koji je izradio naš Tim u MailPlus računu.
 • Korisnik zadržava vlasništvo nad svim tekstovima, vizualnim i ostalim sadržajem koji proizvede.
 • Korisniku se izričito zabranjuje kopirati, umnažati ili mijenjati softver MailPlus na bilo koji način i/ili putem trećih osoba bez prethodne pismene suglasnosti društva Spotler Nederland BV
 • Korisniku se izričito zabranjuje staviti softver MailPlus na raspolaganje trećim osobama na temelju bilo kojeg prava (uključujući matična društva, društva kćeri i pridružena društva Korisnika).
9. Servis i podrška

Telefonska korisnička podrška

Besplatna telefonska korisnička podrška na raspolaganju je registriranim korisnicima platforme MailPlus. Korisnička podrška otvorena je radnim danima od 8.00 do 17.00 sati. Korisnička licencija specifična je prema osobi. Podrška se pruža samo pojedincima koji imaju korisničku licenciju MailPlus i koji su prošli MailPlus obuku kod našeg Tima.

Promjene MailPlus računa
Ako Korisnik želi promijeniti MailPlus konfiguraciju nakon isporuke i preuzimanja, naš će Tim naplatiti naknadu koja se određuje na temelju broja stvarnih utrošenih sati i važećih satnica. Naš će Tim uvijek prethodno poslati prijedlog s planiranim promjenama.

10. Prava našeg Tima
 • Naš Tim zadržava pravo privremeno suspendirati uslugu ukoliko nakon Korisnikovog prvog slanja newslettera na određenu listu pretplatnika, stopa nedostavljenih e-mailova (bounce rate) bude iznad 9.9% od ukupnog broja poslanih e-mailova.
 • Spotler Nederland BV zadržava pravo ograničiti pristup platformi MailPlus ako se utvrdi da je Korisnik koristio softver MailPlus za slanje neželjene pošte. Izričito se isključuje svaka odgovornost društva Spotler Nederland BV za svaki posljedični gubitak ili štetu pretrpljene jer je Korisnik slao neželjenu poštu. Spotler Nederland BV ima pravo nadoknaditi svaki gubitak, štetu ili troškove koje pretrpi zbog Korisnikove povrede ugovornih obaveza.
11. Sukladnost sa zakonima

Izjavljujete i jamčite da ćete koristiti MailPlus u skladu s mjerodavnim pravom i propisima. Dužni ste utvrditi jesu li naše Usluge prikladne za vas s obzirom na bilo koje propise poput zakona HIPAA i GLB u SAD-u ili zakona Europske unije o privatnosti podataka ili drugih zakona. Ako ste podložni propisima (poput zakona HIPAA) i koristite našu Uslugu, tada nismo odgovorni ako naša Usluga ne ispunjava te zahtjeve.

Korisnik:

1. se pridržava i pridržavat će se svih propisa i zakona o zaštiti podataka, elektroničkoj komunikaciji i privatnosti koji se primjenjuju na države u koje šaljete bilo kakav e-mail putem platforme MailPlus.
2. je prikupljao, spremao, koristio i prenosio sve podatke u vezi s bilo kojim pojedincem u skladu sa svim propisima i zakonima o zaštiti podataka. Imate potrebno dopuštenje da omogućite Platformi MailPlus primati i obrađivati podatke i slati komunikaciju tom pojedincu u vaše ime.
3. izjavljuje i jamči da su e-mail adrese dostavljene MailPlus d.o.o. za slanje newslettera prikupljene na legalan način i uz prethodnu privolu pretplatnika.
4. izjavljuje da će, ako se na listu pretplatnika koja će se koristiti za slanje newslettera kroz Platformu u proteklih 12 mjeseci redovno komuniciralo, našem Timu dostaviti nedostavljene (bounce) i odjavljene (unsubscribed) e-mail adrese, koje će se prije početka korištenja usluge učitati u Korisnikov račun unutar Platforme.
5. izjavljuje da će, ukoliko u proteklih 12 mjeseci nije slao newslettere prema listi pretplatnika koja će se koristiti unutar budućeg računa Platforme, slati newslettere isključivo na e-mail adrese koje nisu starije od 12 mjeseci te priložiti dokaz u vidu datuma nastanka e-mail adrese ili datuma prijave na newsletter.
6. se obvezuje obeštetiti naš Tim te ga osloboditi svake odgovornosti za svaki gubitak, uključujući odvjetničke naknade, koji su posljedica vaše povrede bilo kojeg dijela ovih jamstava.

Svi ugovori sklopljeni s društvom MailPlus d.o.o. podložni su Općim uvjetima društva Spotler Nederland BV, uključujući Uvjete korištenja Platforme i Uvjete FENIT-a, koje možete naći ovdje .

Korisnik ovime izjavljuje da je dobio pristup svim Općim uvjetima i da ih prihvaća.

Datum zadnje izmjene Općih uvjeta MailPlus d.o.o.: 20. studenog 2017

Odaberite svoj model i krenite već danas!