POLITIKA PRIVATNOSTI

INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

(sukladno članku 13. Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka)

UVODNE INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno s pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, ovom Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana.

Ova Informacija o obradi osobnih podataka (dalje: Informacija) uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

Ova Informacija odnosi se na svaku fizičku osobu koristila usluge MailPlusa d.o.o.( dalje u tekstu: MailPlus), kao i na sve ostale fizičke osobe koje su sudionici određenih direktnih ili indirektnih poslovnih odnosa s MailPlus-om ili su na bilo koji način povezani ili će biti u vezi s MailPlus-om kao voditeljem obrade.

MailPlus d.o.o. obrađuje osobne podatke koje su mu pružili njegovi newsletter pretplatnici, klijenti i partneri. Ovom Informacijom pružamo Vam obavijesti o tome koje osobne podatke prikupljamo, kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka te kako ta prava možete ostvariti.

Naša Informacija odnosi se na komunikaciju i usluge koje nudi MailPlus prema newsletter pretplatnicima, klijentima i partnerima.

PODACI O VODITELJU OBRADE

Tko smo mi?

MailPlus pruža usluge profesionalnog e-mail marketinga te u suradnji sa svojom principalom Spotler Nederland B.V. nudi softver za profesionalni e-mail marketing koji se zove MailPlus i izvorno je nizozemski proizvod nastao 2004. godine. Uz to, MailPlus pruža lokalnu podršku za sam softver te edukacije iz korištenja samog softvera. Sjedište MailPlus-a je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284, Hrvatska.

Tko je odgovoran za obradu Vaših podatka i koga možete kontaktirati u vezi s tim?

Voditelj obrade je MAILPLUS d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB 19973542832, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081017998. MailPlus obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u dijelu ove

Kontakt podaci:

MAILPLUS d.o.o.
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb (Grad Zagreb)
Tel. +385 1 646 3398
E-mail: marketing@mailplus.email

OSOBNI PODACI, PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE

Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?

Informacije o Vašim osobnih podacima dobivamo od Vas kao korisnika naših usluga. Na svim našim prijavama na newsletter, zahtjevima za demo prezentacijama softvera, zahtjevima za besplatni probni period softvera, prijavama na naša događanja i prijavama za konzultacije sa stručnjacima prikupljamo osobne podatke i podatke o kompanijama. Pod osobnim podacima misli se na osobne informacije koje ste dobrovoljno ostavili putem formi na našem webu, društvenim mrežama ili kroz formu za korisnički profil unutar našeg newslettera, a koje su potrebne za ispunjenje svrhe pružanja usluge ili uspostavljanja poslovnog odnosa, i u slučaju newsletter prijave za slanje marketinških poruka.

Za potrebe pružanja usluga (kreiranje ponuda, uspostavljanje poslovnog kontakta), obrađujemo sljedeće podatke:

 • ime
 • prezime
 • e-mail adresa
 • tvrtka
 • broj mobitela i/ili drugi broj telefona

Za potrebe opt-in procesa, tj. slanja newslettera obrađujemo slijedeće podatke:

 • e-mail adresa
 • ime
 • prezime
 • tvrtka

Za koje svrhe obrađujemo osobne podatke?

Vaše podatke koristimo samo za svrhe naznačene u trenutku prikupljanja i/ili u ovim pravilima. Osobne podatke prikupljamo preko forme za prijavu na newsletter i obrađujemo da bismo slali (personalizirane) newslettere u kojima naši pretplatnici dobivaju ekskluzivne izvještaje, analize slučaja, blog članke i vijesti na temu e-mail marketinga te promotivne aktivnosti MailPlusa. Podaci su dostupni djelatnicima kojima su nužni za obavljanje posla (slanje newslettera). U svakom trenutku možete odjaviti naš Newsletter putem linka za odjavu koji se nalazi u svakom našem newsletteru.

Informacija o izvršitelju obrade

Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera MailPlus koristi platformu MailPlus i usluge tvrtke Spotler Nederland BV iz Nizozemske, koja je sukladno ugovoru s MailPlus-om izvršitelj obrade te postupa isključivo po našem nalogu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka. Davatelj usluge je:

Spotler Nederland BV, Boris Pasternaklaan 16, 2719 DA Zoetermeer, Nizozesmka

Isto tako, osobne podatke prikupljamo i obrađujemo preko kontakt forme na našoj web stranici kako bismo našim potencijalnim klijentima slali ponude i uspostavili poslovni kontakt. Podaci su dostupni djelatnicima kojima su nužni za obavljanje posla.

Izuzev navedenog, osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje (npr. slanjem elektroničke pošte kada nas kontaktirate za neki upit ili slično).

Pravna osnova za obradu

 1. Privola za direktni marketing – Članak 6, stavak 1, točka a)
 2. Obrada je nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora – Članak 6, stavak 1, točka f)

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše podatke čuvamo toliko dugo dok postoji svrha za čuvanje i obradu:

 • ugovori i dokumentacija: 5 godina
 • podaci o newsletter pretplatnicima: za vrijeme trajanja privole na newsletter

Kolačići i web analitika

Na našoj web stranici upotrebljavamo kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo. Koristimo se i kolačićima koji nam omogućuju web analitiku, tj. analizu uporabe naših stranica, koju izvodimo kako bismo poboljšali kvalitetu i sadržaj ponuđenih usluga. Ne koristimo se kolačićima niti sličnim tehnologijama za praćenje Vaših interesa i slanje marketinških materijala. Detaljne informacije o uporabi kolačića i web analitike na našem web mjestu možete pronaći na susjednoj kartici Uporaba kolačića. Za obradu ovih podataka u analitičke svrhe koristimo uslugu Google Analytics u oblaku. Sukladno ugovoru s nama i svom članstvu u “Privacy shield” programu suradnje između EU i SAD Google ne koristi ove podatke ni u koje druge svrhe i poduzima tehničke i organizacijske mjere zaštite. Davatelj usluge je:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, SAD

PRAVA ISPITANIKA

Možete se u bilo kojem trenutku obratiti  MailPlus-u kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka na kontakt adrese iz Odjeljka 1 ove Informacije.

O poduzetim radnjama, MailPlus će Vas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.  Iznimno, taj rok se može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. MailPlus će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja.

Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drugačije zatražili.

Svaka komunikacija i radnje koje MailPlus poduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku, bit će besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, MailPlus može odbiti postupati po Vašim zahtjevima.

Možete se obratiti MailPlus-u, kao voditelju obrade radi ostvarivanja sljedećih prava:

Vezano na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava koja smo Vam dužni osigurati:

(1) Pravo na pristup

Od MailPlus-a, kao voditelja obrade,  možete dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju i, ako se obrađuju, imate pravo na  pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, primjerice: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi čuvanja itd.

Ako  se osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim zaštitnim mjerama  vezanim za prijenos.

Ako to zatražite, MailPlus će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje tražene kopije MailPlus Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, i ako nije drugačije traženo, MailPlus će ih dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

(2) Pravo na ispravak

Imate pravo ima pravo ishoditi od nas ispravak, bez nepotrebnog odgađanja, netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave

(3) Pravo na brisanje  (“pravo na zaborav”)

Možete zatražiti od MailPlus-a kao voditelja obrade  brisanje Vaših osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u čanku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili više ne postoje drugi pravni temelj za obradu ili ako osobni podaci moraju biti brisani radi usklađenosti s pravnom obvezom temeljem prava EU ili temeljem propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni ili ako je podnesen  prigovor za izravni marketing).

Ovime Vas obavještavamo da MailPlus ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice, radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

(4) Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od MailPlus-a ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva navedenih  člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.

(5) Pravo na prijenos podataka

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada  provodi automatiziranim sredstvima, možete: zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu

(6)  Pravo na prigovor

Ako se obrada osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Ako uložite takav prigovor, nećemo više obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Na kraju ovih Informacije, kako to zahtijeva članak 21. st. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka, dodatno Vam skrećemo pozornost na ovo Vaše pravo.

(7) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

U slučaju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje  (npr. izračun ukupne ocjene kod ocjenjivanja, članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka daje Vam pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje, što proizvodi pravni učinak koji značajnije utječe na Vas, osim ako je gore navedena odluka:

 1. a) nužna za izvršavanje ugovora između Vas i MailPlus-a;
 2. b) dopuštena pravom RH ili pravom države članice EU kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere i zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika;
 3. c) temelji se na Vašoj izričitoj privoli.

U slučajevima pod točkama a) i c), MailPlus će implementirati odgovarajuće mjere da zaštiti Vaša prava, Vaše slobode i Vaš legitimni interes, a Vi možete iskoristiti  pravo da Vam MailPlus omogući  izraziti svoje stajalište i osporiti odluku.

(8) Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora  nadležnom tijelu za zaštitu podataka

Unatoč Vašem pravu da se obratite upravnom tijelu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka od strane MailPlus-a predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa RH, možete podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

Sukladno članku 21. stavku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka skrećemo Vam posebnu pozornost na Vaše pravo na podnošenje prigovora po članku 21. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka:

Na temelju Vaše posebne situacije, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se odnose na Vas, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) (obrada u svrhu javnog interesa) ili  člankom 6. stavkom 1. točkom (f) (ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa MailPlus-a ili treće strane , osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju  zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama).

Isto tako, imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa MailPlus-a ili treće strane , osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama) od strane zajedničkih voditelja iz odjeljka 9. ove Informacije.

Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke (osim u slučaju ako u postupku rješavanja Vašeg prigovora dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada provodi radi ostvarivanja  ili obrane pravnih zahtjeva).

Svoje prigovore možete uputiti na kontakt adrese iz ove Informacije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Kontakt informacije radi ostvarenje Vaših prava:

Za sva pitanja koja se odnose na ova pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo.

Ova pravila stupaju na snagu 25.05.2018. godine.

Molimo kontaktirajte nas na adresi: marketing@mailplus.email ili na broj telefona +385 1646 3398.

Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu s zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

Naša lokacija je:

MailPlus d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 284
10 000 Zagreb, Hrvatska

Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je na oglasnoj ploči MailPlusa i na web stranci www.mailplus.email.

 

Zagreb, 25.05.2018.